325

Act For Freedom Now RSS

Raw news from the insurrectionary anarchist webportal:

Asimetris RSS

Indonesian language anarchist anti-info group:

Instinto Salvaje RSS

Spanish language anti-info from Latin America & Beyond:

From Russia With Love RSS

Russian language reportage:

RadioAzione RSS

Italian & Croatian language anti-info, podcasts & more:

War on Society RSS

USA & Global news:

Ticino: Solidarity banner for prisoners struggle in Greece (Switzerland)

July 3rd, 2014

Here we are with a good picture of solidarity to the prisoners struggle in Greek prisons from Ticino, Switzerland.

Tags: , , , ,
Posted in Prison Struggle |

Ελληνικές φυλακές: Αναστολή της μαζικής απεργίας πείνας κρατουμένων – Greek prisons: Suspension of mass prisoners hunger strike – Erklärung zur Beendigung des Massenhungerstreikes in Griechenland

July 2nd, 2014

Σήμερα, Τρίτη 1 Ιουλίου, αναστέλλουμε τη μαζική πανελλαδική απεργία πείνας που είχαμε ξεκινήσει ενάντια στο νομοσχέδιο στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Αναστέλλουμε την απεργία πείνας, αλλά δεν τερματίζουμε την κινητοποίησή μας. Αντίθετα ανακτούμε τις δυνάμεις μας και προειδοποιούμε το υπουργείο ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε τη λειτουργία του ελληνικού Γκουαντάναμο ούτε στον Δομοκό ούτε πουθενά.

Παραμένουμε καχύποπτοι απέναντι στις βελτιωτικές προτάσεις του υπουργείου που θα κατατεθούν την Πέμπτη (3/7) και είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να αγωνιστούμε με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ για να ματαιώσουμε το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Γνωρίζουμε ότι τίποτα δε θα βελτιωνόταν αν δεν κάναμε την απεργία πείνας. Ας γνωρίζει όμως και το υπουργείο πως απέναντι στην οργανωμένη σιωπή που επιβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποκρύπτοντας τη ΜΑΖΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ που έχει γίνει (4500 κρατούμενοι απεργοί πείνας), από εδώ και πέρα, αλλάζουμε τα μέσα αγώνα και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε δυναμικότερες μορφές αντίστασης. Ο νοών νοείτω…

πρωτοβουλία επιτροπής αγώνα φυλακών

-

Today, Tuesday 1 July we interrupt the collective pan-Greek hunger strike we started against the law making process for the high security prisons.

We interrupt the hunger strike, but we don’t end the mobilization. Rather we gather strength and we warn the Ministry of Justice that we won’t accept the working of a Greek Guantanamo, in Domokos or anywhere.

We shall be aware and opposed to the proposals of the Ministry that will be announced on Thursday, and we are ready if need be, to struggle with ANY MEANS to attack (bloodily) the legal process of building the high security prisons.

We know that nothing would be made public if we had not started the hunger strike.

Let it be known to the Ministry that against the organized silence of mass media is the BIGGEST HUNGER STRIKE that has happened (4500 participants) and that from now on we change the means of struggle and if need be we will move to dynamic forms of resistance. “Care to the carer/guards…”

Initiative for struggle in prisons

-

Erklärung zur Beendigung des Massenhungerstreikes in Griechenland

Heute Dienstag, den 1. Juli, habe wir den landesweiten kollektiven Hungerstreik, der in Hochsicherheitsgefängnissen gegen den Gesetzentwurf begonnen hatte, beendet. Wir beenden den Hungerstreik, aber nicht unseren Kampf. Stattdessen erneuern wir unsere Kräfte und warnen das Ministerium, dass wir einen Betrieb des griechischen Guantánamo nie akzeptieren werden, weder in Domokos noch sonstwo. Wir bleiben den Vorschlägen für die Verbesserung des Dienstes gegenüber misstrauisch, welche uns am Donnerstag vorgelegt werden und wir sind bereit, wenn nötig, mit ALLEN MITTELN kämpfen, um dieses Geschwür eines Gesetzesvorschlag für ein Hochsicherheitsgefängnis zu bodigen. Wir wissen, dass nichts verbessern würde, wenn wir es den Hungerstreik. Wir lassen das Ministerium hiermit wissen, dass wir gegen das organisierte Verschweigen der Medien des am breitesten abgestützten je durchgeführten Hungerstreiks (4500 hungerstreikenden Gefangenen), von nun an, die Mittel des Kampfes wechseln, und wenn nötig dynamischere Formen des Widerstands anwenden werden. Dabei bedarf es keiner weiteren Erklärung…

Initiativkomitee des Kampfes im Gefängnis

-

via RHI-SRI

Tags: ,
Posted in Prison Struggle |

Letter of “Security Case” comrades, Freddy, Juan, Marcelo and Carlos – About their refusal to assist at their sentence reading trial, and a call for insurrection (Chile)

July 2nd, 2014

Translated by Sin Banderas Ni Fronteras

[Note from Sin Banderas Ni Fronteras: comrades Freddy, Juan and Marcelo were declared guilty by the enemy’s justice in a trial that ended on June 06.
The sentence reading against Freddy, Juan & Marcelo will take place on July 03, for the accusation of a bank robbery and a police murder that happened near the “Security Bank” on 2007. After years of clandestinity, the comrades have been imprisoned about six years in preventive prison. Comrade Carlos was captured later, and power inserts him in a different trial. These comrades were members of Marxist urban guerrilla groups that did not stop armed struggle when democracy returned in Chile (1990). Now, they declare themselves as autonomous and libertarian anti-capitalist.]


With Entirety and Conviction

Here we go with revolutionary fortitude that will not fit into a paper, with Libertarian Skin and conviction, entirely in the direct confrontation with the capitalist state and its machinery of subjection. We don’t deny our ties, and memory is present in a continuum of struggle and resistance. Today, democratic inquisition justice with its journalistic carrion, will celebrate publicly announcing their sentences, pretending to perpetuate our lives in prison. In this present confrontational war against power, it is important to mention that we are one more part of those who fight. We are the visible result of a a consciousness development that resists and refuses to live under the designs of Kapital, God of subjection, of domination and all its authoritarian network seeking to annul the dreams, desires and needs of Total Freedom.

Conscience calls to us, the fight is our life as autonomous subversives, therefore we salute to all comrades by the daily practices of solidarity against prisons. With the same intensity we make the call for this July 02, 2014, when the Democratic Inquisition justice will sentence us, to show our anger and repudiation to everything that smells like Power and its imposed order.

Let this day be one more excuse for more subversion, let every street and corner become a fertile stage for action, from individual to collective, from simple to complex. Every real gesture is provided with Entirety when it points accurately towards Power.

We notify to all of our every dear brothers and comrades, families and close ones … We will not assist at our sentence reading… This part of the show, of the theater/circus, does not interest us in a definitive way. And we convocate to everyone to demonstrate autonomously in each space and place we found propitious for it.

A revolutionary, Libertarian embrace of complicity, with all our affection for those who fight.

Prisoners to the streets: Street for insurrection!
No State, Judge or Police can stop subversion!
Only the struggle makes us Free!
While Misery exists, there will be Rebellion!


Freddy, Juan, Marcelo, Carlos.

High Security Prison /Maximum Security Section
Santiago, Chile, June 27, 2014

Tags: , , , ,
Posted in Prison Struggle |

Multiple claims for new urban guerrilla actions by Network Revolutionary Cells (Czech Republic)

July 1st, 2014

325 receives and transmits several communiques:

Communique for the attack of a police car in Prague

In Prague on Feb 13th 2014, a Molotov attack on a police car took place on Hostivařská street. The attack was claimed by the Black Brigade, an autonomous network of revolutionary cells. The blow struck the defender of the capitalist system and was an act of solidarity with victims of police repression, in this case those who were evicted from Neklanka squat on 7th February 2014 and for those who stand trial after being arrested during the eviction for defending the squat.

Unsurprisingly, we waited a long time for our enemies response, as was the case of an attack on a police car in Janov, an event only briefly mentioned in the Comprehensive situational report by the Ministry of Internal Affairs. We do not expect that the message of our actions will be spread by the enemy, and the fact that the event is almost silent does not mean that the content of the actions ceased to exist. We have our own channels and we intend to use them to explain our actions. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,
Posted in Direct Action |

1/7/14: End of the massive prisoners hunger strike (Greece)

July 1st, 2014

End of the massive hunger strike in Greek prisons

After 8 days of hunger strike the prisoners in Greece decided to end it and continue the mobilization with other means.

At the end of the hunger strike around 4500 prisoners were participating.

Our comrades Michalis Nikolopoulos,, Panagiotis Argirou and Nikolas Romanos are good in their health and out of hospital!!!!

May health and chaos be within you!

Tags: , , , ,
Posted in Prison Struggle |

Reportbacks from the International Day of Solidarity with Marie Mason, Eric McDavid & all long-term anarchist prisoners

July 1st, 2014

From june11.org:

We’re humbled by the enormous outpouring of solidarity which comrades all over the world demonstrated on June 11th this year, especially the ways in which people linked Marius [Marie] and Eric’s struggles in prison with their own struggles against environmental devastation, the prison-world and the forces of capitalist exploitation.

We’d also like to draw attention to the hunger strike currently taking place in Greek prisons, against the construction of new high security wings and entire prison for those convicted on terrorism charges (primarily anarchist and nihilist combatants). We continue to stand in complicity with comrades, near and far, who are struggling both inside and outside of prison walls against the intensification of the systems of control and oppression.

Reportbacks are below, alphabetical by city. If you participated in an event that wasn’t listed, post about it in the comments!

Asheville, NC

$500 raised for the comrades, and lots of new faces at the event/show.

Berlin, Germany
We began with a call-in from anarchist-communist prisoner Tasos Theofilou, accused of participating in a bank robbery and the murder of a taxi driver, and of being part of the Conspiracy of the Cells of Fire (which he denies). Being able to breach the prison walls in this small way, and to talk directly with Tasos, was very special. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,
Posted in Prison Struggle |

Assorted news from the prisoners hunger strike (Greece)

June 30th, 2014

There’s many incidents occurring around the struggle of the prisoners in Greece right now. Against the Type C prisons and the new prison regime.

Check out the constant coverage by Contra-Info here:

http://en.contrainfo.espiv.net/tag/greek-prisons/

And also the solidarity news from Act For Freedom Now:

Solidarity Leaflets given out in London 28/6/14 with the hunger strikers in the Greek prisons! – London – uk

SOME UPDATES ON THE HUNGER STRIKE IN THE GREEK PRISONS – Greece

UPDATE ON THE ANARCHISTS ON HUNGER STRIKE IN ΚΟRIDALLOS PRISON AND INFO FROM ATHENS DEMO AND MORE…

Athens – 28.6.14 VIDEO AND PHOTOS DEMONSTRATION AGAINST THE C’ TYPE PRISONS IN GREECE

Tags: ,
Posted in Prison Struggle |

FAI/ELF claim four vehicle fires in Bristol (UK)

June 30th, 2014

325 receives and transmits:

Just before sunrise this morning we launched a targeted arson spree along Glebe Road — which meets the main east Bristol thoroughfare of Church Road — and burned out corporate, luxury, private security and hunt-scum vehicles. Wildfire in the arteries of the city-prison! To break the lie of social peace and intensify the hostilities!

Emergency services were too slow to catch the responsible as the empty street was brightened from end to end as by torches. In a few words, the selected vans and cars were active components of the life they represent and also enforce.

Virgin Media supply television and also internet, and a national fibre optic cable network. To keep us enmeshed in the modern information economy and the spectacle of celebrities, video games and advertising is their business. Destroy what domesticates and stupefies us! Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,
Posted in Direct Action |

Call for initiative in solidarity with anarchist comrade Gabriel Pombo Da Silva (Spain)

June 30th, 2014

From informa-azione.info – Translated by act for freedom now

Comrade Gabriel Pombo Da Silva is being held in temporary solitary confinement in the prison of A Lama since 17th June because he refused to be transferred to a maximum security module with all the restrictions involved, and because he refused to share his cell with another prisoner, something that they’ll try to impose on him once again. We’re waiting for what is going to happen…

The case is already going through judicial procedures, but we think it is important to show that our comrade is not alone, by demanding (via fax, telephone, mail, according to the circumstances) the end of all harassment inflicted on Gabriel by the prison administration. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,
Posted in Prison Struggle |

29/6/14: Seventh day of the prisoners hunger strike (Greece)

June 30th, 2014

Dozens of inmates went to the hospital. More specifically, 2 inmates from Corfu prison, some inmates from Amfisa prison and the rest of them from Koridallos prison. They were going to the hospital and most of them were sent back after being given an injection of dextrose!

Comrades Panagiotis Argirou, Michalis Nikolopoulos and Nikos Romanos remains in the hospital after having a fight for not taking intravenous fluids and dextrose!

Here is a video from the prisoners of A wing of Koridallos deciding to refuse the night lockdown for one hour with force!

http://m.youtube.com/watch?v=ORAyiPehfv8&feature=share

May health and chaos be within you!

Tags: , , , ,
Posted in Prison Struggle |

27/6/14: Fifth day of the massive prisoners hunger strike (Greece)

June 28th, 2014

Two more jails joined the struggle, the prison of Corinth with 50 inmates and the prison of island Kw.

At the prison of Corfu 40 more inmates joined the struggle after taking courage from a demonstration that took place outside of the prison.

At Koridallos prison, Athens, more than 20 prisoners have been transferred to the hospital yesterday (27/6/14) and today morning (28/6/14) our comrades-members of CCF Panagiotis Argirou and Michalis Nikolopoulos are in the hospital also!

Due to the voting of the law about Type-C prisons on Wednesday 3/7/14 we have
decided to make the struggle toughest, so in the next few days a lot of people will go to the hospital!

Yesterday night (27/6/14), the inmates of Koridallos prison delayed with force the night lockdown of the prison for 1 hour to demonstrate that the last days that a lot of inmates are going to the medical facility of the prison and the hospital. There is no medical personnel to take care of them!!

Also it was an answer to the fact that the prison staff went on strike preventing the inmates having visits with lawyers and their family while the inmates are in hunger strike!

The struggle continues…
… until victory!!!!

May health and chaos be within you all!!!!

Tags: , , ,
Posted in Prison Struggle |

Some thoughts on the Ukrainian revolution

June 27th, 2014

Here’s a letter from an anarchist friend (he’s in Kiev). It’s supposed to be a reply to Crimethinc’s recent article on Ukrainian revolution and to everyone who so eagerly claims Ukrainian revolution to be a right-wing only affair. Hope you enjoy.

-

Comrades!
I’m writing to you from Ukraine. I participated a lot in Maidan riots and different anarchist initiatives during that time and want to make several comments that I find to be important for a better understanding of events. In general I agree with your hypothesis’, but I want to emphasize several details which will make the picture not so dark.

To start with, nationalists and fascists took over the forefront of the confrontations only in the media image of Maidan. They have no real control over activities of protesters, but they controlled the scene of Maidan and the fascination of the mainstream medias.

Fascists from “Right Sector” and other organizations had a control only over their members. And it is very remarkable to emphasize that their organizational structures hadn’t been very hierarchical. Groups among them were decentralized. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,
Posted in Anti-Fascist |

Statement on the confrontation in Ukraine

June 27th, 2014

In the ongoing conflict, we support neither Ukrainian government nor pro-Russian factions that established their authority on the portion of Luhansk and Donetsk oblasts. The working class (i.e. everyone who has neither power nor capital) is equally alien both to the concept of ​​unitary Ukraine and to the ideas of ​​”federalization” or creation of new states — these are merely the games of politicians, drawing blood from ordinary people. We, the left and the anarchists, should primarily adhere to the needs of the working class in the war-torn regions of Ukraine, protect their rights and freedoms.

Against LPR and DPR!

Donetsk and Luhansk “people’s republics” are a collection of warring right-wing juntas. Rights and freedoms, which are granted to the rest of Ukraine, are not available in the territories under their control.
Public manifestation of political dissent is not possible there; worker rights activists who criticized DPR were kidnapped and tortured. Upon preservation of these regimes the working class will be completely deprived of any opportunity to defend their legal rights. The only possible form of the “left” activity in DPR and LPR is the ritual worship of Soviet symbols, which has nothing to do with the workers’ interests. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,
Posted in Autonomy |

Message of Olga Economidou, CCF: Imprisoned Members Cell, about her participation in the hunger strike against maximum security prisons (Greece)

June 27th, 2014

Inter Arma received and translated:

There are two cases of people in this world. The ones who voluntarily let their life be wasted passively inside locked days, one after another, and the ones who dream with their eyes open and want to destroy all the world’s locks that cage our life behind bars, inside walls, in habits, rules, laws… Do not look for us in the first group…. Since today, Wednesday 25th of July, I participate in the hunger strike against the functioning of Domokos’ Guantanamo.

Strength-Solidarity-Complicity

Olga Economidou – Imprisoned Members Cell/CCF

Women’s prison

25/06/2014

Tags: , , , ,
Posted in Prison Struggle |

Solidarity to anarchist Aleksandr Kolchenko, detained on terror charges! (Crimea)

June 27th, 2014

Aleksandr Kolchenko was detained in Crimea on the 17th of May 2014 on suspicion of participation in a “terrorist group,” preparation of a terrorist attack, and arson.

He is suspected of having participated in a “terrorist group” which planned explosions near the eternal fire memorial and the Lenin monument in Simferopol on the 8th and 9th of May, and of having sabotaged railway tracks and electricity lines. Kolchenko is also suspected of having carried out two arson attacks: against the headquarters of the Russian Unity-party and Russian Community of Crimea on the 14th of April, and the office of the United Russia party in Simferopol on the 18th of April. He has since been transferred to Moscow and is being kept in the Lefortovo remand prison. The case is run by the FSB, the former KGB.

Aleksandr is an anarchist and antifascist who has participated in student and environmental actions. He has been part of campaigns against tuition fees and supported workers’ rights protests. He was under constant Nazi attack for his antifascist ideas. One incident took place after a film screening about murdered anti-fascist journalist Anastasiya Baburova, where he was attacked by thirty Nazis using knives. In this context, claims by the Russian authorities that Aleksandr is part of the nationalist “Right Sector” are ridiculous, and he is denying these claims. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,
Posted in Social Control |

25 July: International Day of Solidarity With Antifascist Prisoner Jock Palfreeman (Bulgaria)

June 26th, 2014

A Day of Solidarity With Antifascist Prisoner Jock Palfreeman

(Bulgarian translation below)

Who is Jock Palfreeman?

Jock Palfreeman is an Australian serving a 20-year sentence in Bulgaria. In 2007 he was travelling in Bulgaria when he defended two Roma men being attacked by soccer hooligans; in the ensuing fight, one of the attackers was killed under unclear circumstances. After a biased trial, Jock was convicted of murder, and the Bulgarian authorities refuse to transfer him from the notoriously run-down prison he is held in to Australia, without paying a huge fine. While in prison, Jock helped form the Bulgarian Prisoners Union, and has been beaten by guards in retaliation for his activism. Read the rest of this entry »

Tags: , ,
Posted in Prison Struggle |

Solidarity demo in Zurich for anti-FIFA & hungerstrikers in Greek prisons (Switzerland)

June 26th, 2014

The street sign of „FIFA-Strasse“, which was disassembled at the
manifestation at 14 June in front of the head office of FIFA in Zurich, was passed us on today.

In solidarity with all struggles against and around the World Cup in Brasil we fight against the capitalistic exploitation of football through FIFA and the other exponents of capital.

In Greece the capital punishment is now called Prison Type C.
“We fight and resist for our dignity”, wrote the fighting prisoners, which are in hunger strike since monday, 23.06.2014.
Our solidarity shall also be a weapon in this struggle!

International solidarity is our arme!

RHI-SRI

Tags: , , , , , ,
Posted in Direct Action |

25/6/14: Brief news of the 3rd day of the hunger strike (Greece)

June 26th, 2014The photo is from a prisoner from Domokos prison.

This is the 3rd day of the hunger strike 25/6/14.

Koridallos, Athens: 1,480 inmates

Patras: 550 inmates

Grevena: 400 inmates

Larissa: 300 inmates

Chania, Crete: 280 inmates

Domokos (where the Greek State intends to establish the first maximum security
Type-C prison): 300 inmates

Amfissa: 200 inmates

Corfu: 120 inmates

Trikala: 120 inmates

Malandrino (where Ilir Kareli took the life of a miserable torturer-guard): 120 inmates

Avlonas (juvenile prison): 120 inmates

Nigrita, Serres (where prisoner Ilir Kareli was recently murdered by torturers-guards): 280 inmates

Nafplion: 50 inmates

Tags: ,
Posted in Prison Struggle |

London: Anti-fascists organise against Neo-Nazi violence in Tottenham (UK)

June 25th, 2014Check out: inthebellyofthebeast & anti-fascistnetwork:

On Saturday a group of Polish neo-Nazis from the group Zjednoczeni Emigranci (ZE – United Immigrants) attacked the small ‘Music Day’ festival in Markfield Park in Tottenham, North London assaulting a Jewish man and stabbing another Polish man. This pre-planned and unprovoked attack on a family music festival was carried out by a group of about 40 fascists and involved throwing glass bottles, stones and flares. Several other people were injured.

The individual who was stabbed purely through luck suffered only superficial injuries. One member of ZE has been arrested for religiously aggravated common assault in connection with the assault against a Jewish man.

After the end of the leftist ineffective & passive UAF rally, a group of around 100 led by the Polish anti-fascist group Dywizjon 161 marched up Tottenham High Road to Markfield Park and removed ZE graffiti and stickers throughout the area, replacing it with anti-fascist stickers and messages. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted in Anti-Fascist |

Brief news from the hungerstrike (Greece)

June 25th, 2014

Brief notice about the second day of the massive hunger strike in Greek prisons:

At the Αυλώνα prison, which is a teenagers prison, 2 prisoners went to the hospital. At Grevena prison there is no doctor and the prisoners that don’t feel well are not going to the hospital, but the authorities inject them with an unknown thing and send them back to their cells. Around 80 anarchists were arrested in Athens while demonstrating at the house of the Prime Minister Antwnh Samara against the new law for the prisons.
Below you can read the participants of the hunger strike on the second day 24/6/14 in numbers.

Συμμετέχουν = Participate
Φυλακές = Prisons
Κρατούμενοι = Prisoners

-

Μια γενικότερη χαρτογράφηση της απεργίας πείνας:

Φυλακές κορυδαλλού : Συμμετέχουν 1300 κρατούμενοι.

Φυλακές Κέρκυρας: Συμμετέχουν 120 κρατούμενοι.

Φυλακές Αυλώνα: Συμμετέχουν 100 κρατούμενοι

Φυλακές Νιγρίτα Σερρών: Συμμετέχουν 80 κρατούμενοι και αύριο ο αριθμός αναμένεται να φτάσει στους 200.

Φυλακές Δομοκού: Συμμετέχουν πεντε πτέρυγες, δηλαδή 300 κρατούμενοι πλεον αφου
προστεθηκε σήμερα η μια. Ενω η υπόλοιπη φυλακή στηρίζει με καθολική αποχή συσσιτίου.

Φυλακές Γρεβενών: Συμμετοχή 400 κρατούμενοι.

Φυλακές Μαλανδρίνου: Συμμετέχουν 120 κρατούμενοι.

Φυλακές Πατρών: Συμμετέχουν περίπου 550 κρατούμενοι.

Φυλακές Αλικαρνασσού: Καθολική αποχή συσσιτίου.

Φυλακές Τρικάλων: 120 κρατούμενοι.

Φυλακές Ναυπλίου: 50 κρατούμενοι.

Φυλακές Διαβατών: Ξεκινούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες.

Φυλακές Άμφισσας με 200 κρατούμενους

Φυλακή Λάρισας με 330 κρατούμενους

Φυλακές Χανίων 280 κρατούμενοι

Tags: ,
Posted in Prison Struggle |