325

Πρώτη Aνακοίνωση: International Informal Anarchist Federation / FAI (Ελληνική μετάφραση)

Rain & Fire

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την ολοκληρωμένη προκήρυξη της αγγλικής οργάνωσης International Informal Anarchist Federation/FAI. Η μετάφραση του κειμένου από την αγγλική έγινε από τη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς/Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία.


[English translation: What follows is the complete text of the English organization
International Informal Anarchist Federation / FAI. The translation from English was done by the Conspiracy of Cells of Fire / Informal Anarchist Federation.]

Tags: , , , , ,

This entry was posted on Tuesday, November 1st, 2011 at 5:55 pm and is filed under Library.