325

Ελληνικές φυλακές: Αναστολή της μαζικής απεργίας πείνας κρατουμένων – Greek prisons: Suspension of mass prisoners hunger strike – Erklärung zur Beendigung des Massenhungerstreikes in Griechenland

Σήμερα, Τρίτη 1 Ιουλίου, αναστέλλουμε τη μαζική πανελλαδική απεργία πείνας που είχαμε ξεκινήσει ενάντια στο νομοσχέδιο στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Αναστέλλουμε την απεργία πείνας, αλλά δεν τερματίζουμε την κινητοποίησή μας. Αντίθετα ανακτούμε τις δυνάμεις μας και προειδοποιούμε το υπουργείο ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε τη λειτουργία του ελληνικού Γκουαντάναμο ούτε στον Δομοκό ούτε πουθενά.

Παραμένουμε καχύποπτοι απέναντι στις βελτιωτικές προτάσεις του υπουργείου που θα κατατεθούν την Πέμπτη (3/7) και είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να αγωνιστούμε με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ για να ματαιώσουμε το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Γνωρίζουμε ότι τίποτα δε θα βελτιωνόταν αν δεν κάναμε την απεργία πείνας. Ας γνωρίζει όμως και το υπουργείο πως απέναντι στην οργανωμένη σιωπή που επιβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποκρύπτοντας τη ΜΑΖΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ που έχει γίνει (4500 κρατούμενοι απεργοί πείνας), από εδώ και πέρα, αλλάζουμε τα μέσα αγώνα και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε δυναμικότερες μορφές αντίστασης. Ο νοών νοείτω…

πρωτοβουλία επιτροπής αγώνα φυλακών

Today, Tuesday 1 July we interrupt the collective pan-Greek hunger strike we started against the law making process for the high security prisons.

We interrupt the hunger strike, but we don’t end the mobilization. Rather we gather strength and we warn the Ministry of Justice that we won’t accept the working of a Greek Guantanamo, in Domokos or anywhere.

We shall be aware and opposed to the proposals of the Ministry that will be announced on Thursday, and we are ready if need be, to struggle with ANY MEANS to attack (bloodily) the legal process of building the high security prisons.

We know that nothing would be made public if we had not started the hunger strike.

Let it be known to the Ministry that against the organized silence of mass media is the BIGGEST HUNGER STRIKE that has happened (4500 participants) and that from now on we change the means of struggle and if need be we will move to dynamic forms of resistance. “Care to the carer/guards…”

Initiative for struggle in prisonsErklärung zur Beendigung des Massenhungerstreikes in Griechenland

Heute Dienstag, den 1. Juli, habe wir den landesweiten kollektiven Hungerstreik, der in Hochsicherheitsgefängnissen gegen den Gesetzentwurf begonnen hatte, beendet. Wir beenden den Hungerstreik, aber nicht unseren Kampf. Stattdessen erneuern wir unsere Kräfte und warnen das Ministerium, dass wir einen Betrieb des griechischen Guantánamo nie akzeptieren werden, weder in Domokos noch sonstwo. Wir bleiben den Vorschlägen für die Verbesserung des Dienstes gegenüber misstrauisch, welche uns am Donnerstag vorgelegt werden und wir sind bereit, wenn nötig, mit ALLEN MITTELN kämpfen, um dieses Geschwür eines Gesetzesvorschlag für ein Hochsicherheitsgefängnis zu bodigen. Wir wissen, dass nichts verbessern würde, wenn wir es den Hungerstreik. Wir lassen das Ministerium hiermit wissen, dass wir gegen das organisierte Verschweigen der Medien des am breitesten abgestützten je durchgeführten Hungerstreiks (4500 hungerstreikenden Gefangenen), von nun an, die Mittel des Kampfes wechseln, und wenn nötig dynamischere Formen des Widerstands anwenden werden. Dabei bedarf es keiner weiteren Erklärung…

Initiativkomitee des Kampfes im Gefängnisvia RHI-SRI

Tags: ,

This entry was posted on Wednesday, July 2nd, 2014 at 11:53 pm and is filed under Prison Struggle.