325

A few words and pictures from the International Week of Solidarity for Anarchist Prisoners (Czech Republic)

uprava I

Last week was the International Week of Anarchist Prisoners. Dozens of events from South America to the Far East. The anarchist collectives around the world in various ways tried to raise awareness of imprisoned comrades and fellow soldiers. And we, along with other groups and individuals supporting the Anarchist Black Cross tried to highlight this issue. And not only that. We have tried to express solidarity to our imprisoned friends and comrades with the intensification of correspondence (letters and sending packages). We put up hundreds of flyers and stickers. Held a public screening of a film about the fate of Sacco and Vanzetti, upgrading in cities, in prisons, courthouses and even a police station. In Ústí nad Labem, according to a communiqué signed by the group “Proletarian Solidarity” ‘a police car was damaged as symbolic support to imprisoned anarchists in the world’. Although the last week in August is unfortunately not optimal for broader mobilization, perhaps the International Week of Anarchist Prisoners served its purpose. It recalled the need for solidarity not only for imprisoned comrades and friends, but throughout the movement as such.

Minulý týden proběhl Week for Anarchist Prisoners (Mezinárodní týden anarchistických vězňů). Desítky akcí od Jižní Ameriky až po Dálný východ. Anarchistické kolektivy po celém světě různou formou upozorňovaly na své vězněné spolubojovníky a spolubojovnice. I my jsme se spolu s ostatními kolektivy a jednotlivci podporujícími Anarchistický Černý Kříž snažili zviditelnit tuto problematiku. A nejen to. Pokusili jsme se našim vězněným kamarádům a kamarádkám vyjádřit solidaritu zintenzivněním korespondence (psaní dopisů a posílání balíčků). Vylepili stovky letáků a nálepek. Proběhlo veřejné promítání filmu o osudu Sacca a Vanzettiho, výlepy v městech, u věznic, soudních budov a dokonce i v jedné policejní služebně. V Ústí nad Labem byl dle komuniké podepsaného „Proletářská solidarita“ poškozen policejní vůz coby symbolická podpora ve světě vězněných anarchistů. I když poslední týden v srpnu není bohužel zrovna optimální k širší aktivizaci, snad Mezinárodní týden anarchistických vězňů splnil svůj účel. Připomenul nezbytnost solidarity nejenom pro vězněné kamarádky a kamarády, ale pro hnutí jako takové.

 

 

 

WP_20140824_005

MTAV-14-08

IMG_0917 (1)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WP_20140828_002

MTAV-14-06

WP_20140827_002

WP_20140827_003

abc_hk2

WP_20140827_004

sacco a vanzetti kopie

MTAV-14-07

WP_20140828_001

uprava II

WP_20140828_015

WP_20140828_014

WP_20140831_004

WP_20140831_001

 

Tags: , , ,

This entry was posted on Monday, September 8th, 2014 at 8:55 pm and is filed under Prison Struggle.