325

Ates Hücreleri Komplosu– 'Proje Phoenix' –FAI/IRF (Kara Enternasyonal)

“Biz burada, şu an herşeyin başladığı yerdeyiz.”

Proje ‘Phoenix’ Somut eylemin Atlantis’ine giden yolu işaret eden gizli kalmış haritanın açılmasıdır. Interzone’nun yanan şehirlerinin ötesinde varolmuş bilinmeyen ve kaybolmuş kıtadır. Kesintisiz otonom saldırının anarşist ilkeleri, Enternasyonalizm, Devrimci Dayanışma, eylem, diyalog, fikir ve örgütlü gayri-resmiyetle (enformel) yaratılmıştır. Dünya genelinde çeşitli doğrudan eylem gruplarının birbiri ardına gelen saldırılari tecritin sessizliğini kesintiye uğratıyor ve tekno endüstriyel sistemin hapishane toplumuna karşı karşı-saldırıya geçiyor.

….Phoenix kendi küllerinden doğdu ve korkakların sessizliğini alaya almaya, Prometheus ateşini ezeli isyancılara sunmaya geldi…..

…Sizinle konuşacak bir kelimemiz dahi yok çünkü herşeyi ateş açıklayacak…..

“Eski gruplar aktive oldu, Otoritenin ve uzantılarının kabuslarına hayat verme sözüyle yeni gruplar oluşturuldu,”

FAI- Komando Mauricio Morales

Tags: , , , , , , ,

This entry was posted on Thursday, April 16th, 2015 at 9:08 pm and is filed under Library.